Prima paginaArii de practicaAchizitii publiceProcedura achizitiilor publice

Procedura achizitiilor publice

Procedura de licitatie este reglementata printr-o multitudine de norme legale privind desfasurarea procedurii de achizitii publice aplicabile atat pentru autoritatile publice contractante cat si pentru operatorii economici din mediul privat, din diverse sectoare industriale. Societatea noastra de avocati intelege aceste reglementari specifice din domeniul achizitiilor publice si faptul ca aceste reglementari sunt mijlocul de implementare a procedurilor de achizitii publice, si nu reprezinta un scop in sine al procedurilor de achizitii.

In activitatea noastra actionam atat de partea concedentilor, autoritatilor contractante cat si a ofertantilor, in cadrul procedurilor de achizitii publice de concesiuni de lucrari, investitori din mediul privat, in cadrul procedurilor de achizitii publice care cuprind realizarea de lucrari de facilitati si imbunatatiri complexe ale domeniului public, proiectarea si constructia de infrastructura, concesiuni in sectoare specifice in timpul procedurii de licitatie si pentru pregatirea ofertelor.

Persoane de contact
Experienta relevanta
  • Asistenta juridica acordata societatii TEDAGUA, o companie de renume si unul dintre liderii la nivel mondial in proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea si ingineria instalatiilor de desalinizare, sistemelor de producere a apei potabile din apele salcii si a instalatiilor de reciclare a apei din canalizari, in legatura cu dezvoltarea mai multor proiecte pentru lucrarile de constructie a retelelor de distributie a apei si a canalizarilor in mai multe orase de dimensiuni medii si mari din Romania.
  • Asistenta juridica acordata unuia dintre cele mai mari grupuri de companii spaniole din domeniul infrastructurii si ingineriei in legatura cu dezvoltarea unui proiect de lucrari publice de reabilitare al unui sector al unui drum national important si in legatura cu participarea acestuia la o procedura publica de achizitii publice pentru obtinerea si incheierea unui contract de achizitii publice avand ca obiect proiectarea si construirea mai multor sectoare ale unei autostrazi din Romania.
  • Asistenta juridica acordata unui grup mare spaniol de companii specializat in proiectele de inginerie civila in legatura cu finalizarea unui proiect de lucrari publice de modernizare a unei statii de cale ferata dintr-un oras important din Romania.
  • Asistenta juridica acordata unui lant binecunoscut la nivel international de producatori din Europa de bunuri pentru reabilitarea drumurilor publice, (ELECTRANS - Electrosistemas Bach SA) cu privire la participarea la diverse proceduri de achizitii publice organizate de Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, care aveau ca obiect reabilitarea diferitelor sectoare feroviare. Asistenta juridica a inclus consultanta cu privire la actele ce trebuiau prezentate de catre clienti in cadrul procedurii de licitatie si consultanta cu privire la eliberarea autorizatiilor necesare de catre autoritatile din Romania.
  • Asistenta juridica acordata unui grup important de companii din Romania din domeniul constructiilor (Tehnic Asist SRL) cu privire la participarea la anumite proceduri de achizitii publice pentru atribuirea contractelor de achizitii publice avand ca obiect proceduri de reabilitare a drumurilor publice, in diferite etape ale acestor proceduri si in special in procedurile de depunere a plangerilor la organele judiciare competente (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC si curtile de apel).
  • Asistenta juridica acordata societatii World Class Romania SA intr-o procedura de achizitii publice organizata de Administratia Lacurilor, Parcurilor si Agrement Bucuresti cu privire la inchirierea unui club din una din zonele rezidentiale de top din Bucuresti.
  • Asistenta juridica acordata unui investitor privat din SUA cu privire la incheierea unui potential contract de concesiune a unei zone libere din partea de sud a Romaniei.
© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2020. Toate drepturile rezervate.