Prima paginaNoutatiModificari importante in dreptul muncii – semnatura electronica si telemunca

Modificari importante in dreptul muncii – semnatura electronica si telemunca

Evolutia tehnologica a inceput sa aiba impact si in eficientizarea ritmului alert al raporturilor de munca si in simplificarea tuturor documentelor ce trebuie incheiate intre angajat si angajator si nu numai.

Astfel, o digitalizare in relatiile de munca era necesara, cu atat mai mult in contextul pandemic actual cand majoritatea activitatilor se desfasoara de la distanta.

Tinand cont de cele de mai sus, miercuri, 28 aprilie 2021, Guvernul Romaniei a aprobat OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative („OUG 36/2021”).

Conform noii OUG 36/2021, partile unui contract individual de munca (sau act aditional la acesta) pot opta pentru folosirea semnaturii electronice calificate sau avansate insotita de marca temporala la momentul incheierii documentelor, sub conditia ca partile sa foloseasca acelasi tip de semnatura (semnatura olografa/semnatura electronica avansata/calificata).

OUG 36/2021 include si dispozitiile ce sporesc protectia salariatului prin interdictia angajatorului de a obliga salariatul sa utilizeze semnatura electronica si suportarea de catre angajator a cheltuielilor pentru achizitionarea semnaturilor electronice avansate sau calificate insotite de marca temporala.

Totodata, angajatorul poate utiliza semnatura electronica avansata sau calificata insotita de marca temporala pentru toate documentele din domeniul relatiilor de munca.

Astfel de documente vor putea fi arhivate electronic de catre angajator si vor fi puse la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

In domeniul telemuncii, OUG 36/2021 vine cu modificari ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea telemuncii prin eliminarea sintagmei „cel putin o zi pe luna”. Astfel, aceasta modificare a rezolvat controversele din doctrina si practica referitoare la caracterul temporar sau permanent al telemuncii, aceasta putandu-se desfasura cu caracter permanent.

De asemenea, salariatul care isi desfasoara activitatea in telemunca are obligatia de a respecta si asigura confidentialitatea informatiilor utilizate in timpul desfasurarii activitatii. Activitatea acestuia poate fi verificata de angajator prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca.

OUG 36/2021 a fost publicata in Monitorul Oficial cu numarul 474, Partea I din 6 mai 2021.

 

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2023. Toate drepturile rezervate.