Prima paginaNoutatiUn nou caz de suspendare a contractului individual de munca

Un nou caz de suspendare a contractului individual de munca

In data de 24 decembrie 2020, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1293, Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii („Legea 298/2020”).

In conformitate cu Legea 298/2020, un nou caz de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului a fost reglementat, si anume: pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta.

Printre cele mai relevante aspecte reglementate de Legea 298/2020 se numara urmatoarele:

 • in cazul de mai sus salariatii afectati de activitatea redusa sau intrerupta, care au contractul individual de munca suspendat, beneficiaza de o indemnizatie platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat in vigoare, pe toata durata mentinerii starii de asediu sau starii de urgenta, dupa caz („Indemnizatia”);
 • Indemnizatia poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;
 • Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor  Codului fiscal;
 • calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator;
 • pentru Indemnizatie nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca;
 • termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj;
 • in situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca, din care cel putin un contract cu norma intreaga este activ pe perioada instituirii starii de asediu sau starii de urgenta, acesta nu beneficiaza de Indemnizatie pe duarata in care contractul e activ;
 • in situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de asediu sau starii de urgenta, acesta beneficiaza de Indemnizatia aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase;
 • in vederea acordarii sumelor necesare platii Indemnizatiei, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca o cerere, si alte documente, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale;
 • plata Indemnizatiei se va face catre conturile deschise de angajatori la bancile comerciale;
 • documentele se depun in luna curenta pentru plata Indemnizatiei din luna anterioara;
 • plata din bugetul asigurarilor pentru somaj se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar plata Indemnizatiei se efectueaza salariatului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a acestor sume;
 • angajatorii nu pot desfiinta locurile de munca ocupate de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) sau f) din Codul Muncii, pe o perioada cel putin egala cu perioada suspendarii pentru care au beneficiat, pentru acesti salariati, de plata Indemnizatiei; incalcarea acestei reguli este sanctionata cu returnarea sumelor primite cu titlu de Indemnizatie pentru posturile desfiintate;

Modificarile de mai sus au fost introduse in Codul Muncii pentru a exista un cadru legalislativ uniform in cazul in care o noua stare de urgenta va fi decretata in jurisdictia Romaniei, avand in vedere faptul ca pana in prezent regulile de mai sus erau cuprinse in ordonante de urgenta ce au fost emise de Guvern in perioada starii de urgenta.

Legea 298/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1293, in prezent fiind in vigoare.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.