Prima paginaNoutatiProiect de regulament pentru modificarea si completarea regulamentului bancii nationale a romaniei nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea unor acte normative

Proiect de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea unor acte normative

Banca Nationala a Romaniei ("BNR") a publicat, in vederea dezbaterii publice, un nou proiect de regulament, respectiv proiectul de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea unor acte normative ("Proiectul").

Un prim aspect avut in vedere de autoritatea de reglementare este acela al completarii definitiilor termenilor utilizati in domeniul financiar – bancar, in special in ceea ce priveste activitatea de creditare.

Astfel, Proiectul defineste termeni importanti in domeniul finantarii tranzactiilor imobiliare, pentru care s-a simtit nevoia clarificarii termenilor, cum sunt "bunuri imobile comerciale" (BIC) si "bunuri imobile locative" (BIL), precum si activitatea de "dezvoltare imobiliara".

Activitatea de dezvoltare imobiliara este definita in stransa legatura cu scopul comercial pentru care este detinut imobilul, respectiv obtinerea de venituri, indiferent de destintia comerciala sau locativa a acestuia.

In ceea ce priveste BIC definitia nu are in vedere vreo distinctie a persoanei proprietarului, in schimb in cazul BIL definitia este restransa la persoane fizice detinatoare de bunuri imobile. Un aspect important de retinut este ca definitiile de BIC si BIL au in vedere inclusiv imobilele ce au fost achizitionate cu scopul de a fi inchiriate, iar clasificarea imobilului se va face in functie de utilizarea predominanta a acestuia.

In vederea clarificarii tipologiei creditelor Proiectul defineste "finantarea de proiect", ca fiind acea finantare legata indisolubil de fluxul de numerar rezultat din vanzarea proiectului, precum si de faptul ca toate activele proiectului sunt aduse in garantia finantarii respective. Desi termenul de gaj utilizat in cuprinsul Proiectului, nu este unul corect din punct de vedere juridic, sensul este cel larg, de garantare a proiectului imobiliar.

Avand in vedere dorinta de clarificare a unor termeni utilizati in domeniul bancar, legiuitorul se preocupa si de un domeniu oarecum de nisa, cel naval, prin definirea finanatarii activitatilor navale.

Proiectul prevede si modificarea unor articole din Regulament in sensul transpunerii cat mai fidele a prevederilor din Ghdul EBA/GL/2020/06, in mod special in ceea ce priveste acoperirea riscurilor de creditare, existenta, integrarea si adaptarea sistemelor informatice la cerintele prudentiale, astfel incat sa deserveasca cat mai bine evaluarea riscurilor.

Proiectul de Regulament, completeaza articolele existente in Regulament cu prevederi prin care se mentioneaza in mod expres necesitatea ca institutiile de credit sa isi adapteze politicile si procedurile de creditare pentru a putea identifica, evalua si administra riscurile specifice, derivate din spalarea banilor si finantarea terorismului, a impactului efectului de levier asupra debitorului si acoperirea liniilor de activitate privind riscul de credit, precum si a aspectelor de risc, de natura mai noua, cum sunt cele provenite din schimbarile climatice, modificarea pietei si a preferintelor consumatorilor.

Se acorda o atentie deosebita noului trend al creditelor verzi, Proiectul precizand necesitatea ca bancile sa isi adapteze politicile de creditare, normele interne cu privire la finantarile ce contin componenta de sustenabilitate a mediului.

Proiectul detaliaza necesitatea ca institutiile de credit sa extinda componenta de evaluare a situatiei debitorului, la momentul acordarii creditului, extinzand acesta evaluare atat asupra posibilitatii debitorului de a rambursa creditul, cat si din punctul de vedere al oportunitatii acordarii si a utilizarii acestuia de catre client, in cadrul pietei specifice in care clientul isi desfasoara activitatea precum si in situatii de producere a unor evenimente ce pot avea impact negativ semnificativ asupra posibilitatilor de rambursare a creditului. O analiza specifica este necesar sa fie efectuata pentru domeniul imobiliar in ceea ce priveste veniturile pe care le pot genera imobilele ce constituie garantie a creditelor, dar si stabilind criterii noi cum sunt cele in ceea ce priveste expertiza dezvoltatorului in astfel de proiecte, indeplinirea cerintelor legale referitoare la proiect.

Proiectul de Regulament suplimenteaza criteriile de care trebuie sa tina cont institutiile de credit in evaluarea garantiilor, prin utilizarea unor criterii "prudente si proportionale", adecvate tipului de garantie,  astfel incit acestea sa poata fi valorificabile.

In cuprinsul Proiectului, referirile la Ghidul EBA sunt putin neclare, in sensul ca nu este aratat motivul pentru care sunt mentionate referiri, trimiteri si articole din Ghid, fie pentru a indica articolul exact din Ghid pe care il transpune, fie este necesar ca Regulamentul sa fie inteles ca fiind completat de respectivele clauze din Ghid.

Din punct de vedere financiar, Regulamentul precizeaza ca se vor exclude de la calculul indicatorului de finantare stabila neta, potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, contractele cu instrumente financiare derivate, daca sunt intrunite cumulativ conditiile prevazute in acest din urma regulament, respectiv sunt contracte incheiate cu BNR, servesc scopurilor politicii monetare a BNR, respectiv aceste contracte se desfasoara in baza reglementarilor BNR aplicabile pentru desfasurarea operatiunilor de politca monetara a BNR.

Ca urmare a adoptarii acestui Proiect se vor abroga Regulamentul BNR nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit, precum si Ordinul BNR nr. 22/ 2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate.

Regulamentul de modificare a Regulamentului BNR nr. 5/2013 urmeaza a se aplica de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia dispozitiilor art. I pct. 1-7 care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022.

 

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2022. Toate drepturile rezervate.