Prima paginaArticoleModificari cu privire la ordonanta 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

Modificari cu privire la Ordonanta 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

In data de 16 Aprilie 2021 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numarul 401 Legea nr. 83/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing ("Legea 83/2021").

Una dintre cele mai importante modificari aduse de Legea 83/2021 o reprezinta eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de leasing incheiate cu un consumator, precum si al garantiilor reale si personale constituite in scopul garantarii contractului de leasing incheiat cu un consumator. In vederea clarificarii notiunii de consumator in sensul Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing ("OG 51/1997") a fost definita notiunea de consumator, fiind introdusa totodata o prezumtie cu privire la calitatea de consumator in contractele de leasing incheiate in baza OG 51/1997.

Totodata, a fost modificata prevederea care acorda locatorului/ finantatorului dreptul de a rezilia contractul de leasing pentru neplata ratelor de leasing, fiind majorat termenul de neplata dupa care se poate cere rezilierea de la 2 luni consecutive la 3 luni consecutive, fiind mentionat expres ca acest drept al locatorului/ finantatorului ia nastere in situatia in care locatarul/utilizatorul actioneaza in calitatea sa de consumator.

Desi pare ca situatia locatarului/utilizatorului care actioneaza in calitate de profesionist nu a fost inclusa in art. 15 (1) din OG 51/1997, astfel dupa cum a fost modificat prin Legea 83/2021, prin considerentele deciziei Curtii Constitutionale nr. 59/2021 referitoare la respingerea obiectiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing ("Decizia CCR 59/2021") Curtea, investita cu un control a priori asupra Legii 83/2021, a retinut urmatoarele: "chiar daca art. 15 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, astfel cum a fost modificat prin legea criticata, se refera doar la contractele de leasing incheiate cu consumatorii, acest lucru nu inseamna ca, in ipoteza in care profesionistii nu executa obligatia de plata a ratei de leasing, locatorul nu are la indemana instrumente juridice eficiente prevazute chiar in textul legii. Cu alte cuvinte, aspectele legate de ipoteza mentionata pot fi reglementate prin legea partilor, adica prin contract.”

Noua lege aduce o modificare si in ceea ce priveste consecintele neindeplinirii obligatiilor din partea locatarului/utilizatorului. Imbracand o forma similara cu cea a darii in plata, noile prevederi incluse in Legea 83/2021 mentioneaza faptul ca locatarul/utilizatorul va avea posibilitatea de a restitui bunul in interiorul termenului de leasing stipulat in contract, situatie in care acesta va fi obligat doar la diferenta dintre sumele datorate conform contractului si valoarea obtinuta prin valorificare sau valoarea stabilita printr-un raport de evaluare de catre un evaluator autorizat.

In vederea eliminarii costurilor si obligatiilor de plata excesive stipulate in sarcina locatarului/ utilizatorului au fost mentionate expres si limitativ sumele care pot fi cerute in baza contractului, respectiv facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduala, cheltuielile cu asigurarile bunului, reprezentate de polita de asigurare obligatorie si/sau polita de asigurare facultativa, amenzile de circulatie si amenzile pentru neplata rovinietei, precum si taxele/impozitele aferente bunului.

Ca o consecinta a faptului ca bunul a fost restituit in termenul stabilit contractual, locatarul/ utilizatorul consumator sau un tert propus de acesta din urma va beneficia de un drept prioritar cu privire la cumpararea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predarii bunului. Din modul in care este redactat textul de lege respectiv rezulta ca acest drept s-ar putea aplica si in cazul utilizatorilor din contractele de leasing operational.

In vederea cumpararii bunului, locatarul/ utilizatorul consumator sau tertul propus vor putea achizitiona bunul numai dupa plata tuturor sumelor datorate conform contractului, iar in cazul in care tertul cumparator va propune o oferta de cumparare inferioara sumelor datorate conform contractului, obligatia de a suporta diferenta revine locatarului/ utilizatorului consumator. Cu toate ca a fost conceputa ca o modalitate prin care locatarul/utilizatorul consumator este ajutat in contextul unei situatii financiare dificile, noua prevedere mentioneaza ca transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data incasarii integrale a sumelor datorate conform contractului, ceea ce conduce pe de alta parte la un dezavantaj in privinta tertului cumparator, in cazul in care locatarul/ utilizatorul consumator nu este obligat sa plateasca diferenta inaintea tertului propus. Astfel, neplata diferentei de catre locatarul/utilizatorul consumator va conduce la imposibilitatea transferului dreptului de proprietate de la locator/finantator la tertul cumparator, motiv pentru care tertul cumparator va fi obligat ori de a face o oferta egala cu cuantumul tuturor sumelor datorate in baza contractului ori de a efectua plata diferentelor dintre cuantumul ofertei sale si cuantumul sumelor datorate in baza contractului de leasing, si, cel mai probabil, va beneficia de un drept de regres fata de locatarul/utilizatorul consumator.

In final, cu privire la aplicabilitatea in timp a Legii 83/2021, din ratiuni de previzibilitate a actelor juridice in general, noile prevederi legale se vor aplica doar pentru contractele de leasing incheiate dupa intrarea in vigoare a Legii 83/2021, astfel dupa cum a retinut si Curtea Constitutionala prin Decizia CCR 59/2021.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2023. Toate drepturile rezervate.