Prima paginaNoutatiModificari ale regulamentului autoritatii de supraveghere financiara nr. 4/2021 privind activitatea de control desfasurata de catre autoritatea de supraveghere financiara si publicarea pe site-ul autoritatii de supraveghere financiara a intentiei de aplicare a ghidului esma privind raportarea in conformitate cu articolele 4 si 12 din sftr

Modificari ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2021 privind activitatea de control desfasurata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si publicarea pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara a intentiei de aplicare a Ghidului ESMA privind raportarea in conformitate cu articolele 4 si 12 din SFTR

In data de 9 iulie 2021 in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 680 a fost publicat Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara ("ASF") nr. 10/2021 ("Regulamentul 10/2021") pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2021 privind activitatea de control desfasurata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ("Regulamentul 4/2021").

Principalele modificari aduse de Regulamentul 10/2021 se refera la prelungirea si abrogarea in favoarea ASF a anumitor termeni prevazuti in Regulamentul 4/2021. In acest sens, s-a stipulat ca procesul-verbal de control intocmit ca urmare a unui control periodic sau inopinat va fi transmis entitatii controlate de catre coordonatorul echipei de control in format electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare care poate fi probat ulterior, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la finalizarea actiunii de control, in loc de 3 (trei) zile lucratoare asa cum era stipulat in forma sa anterioara. Mai mult decat atat, a fost prelungit termenul in care va avea loc sedinta de conciliere intre echipa de control si conducerea entitatii controlate in cazul obiectiilor formulate de catre entitatea controlata de la 3 (trei) la 5 (cinci) zile lucratoare. De asemenea, nota de conciliere va fi semnata de catre participantii la sedinta de conciliere in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data sedintei de conciliere.

In plus, dispozitia care prevedea termenul de maximum 14 (paisprezece) zile lucratoare de la semnarea notei de conciliere in cadrul caruia echipa de control avea obligatia de a prezenta consiliului ASF nota privind concluziile si propunerile privind aspectele constatate in urma actiunii de control a fost abrogata. In mod corespunzator, a fost abrogata si dispozitia care prevedea un termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare pentru a prezenta consiliului ASF nota privind concluziile si propunerile cu privire la aspectele constatate in urma actiunii de control, in cazul controlului permanent. Cu toate acestea, obligatia de a prezenta documentele si concluziile catre consiliul ASF nu a fost modificata.

Pe site-ul oficial al ASF a fost publicat Ghidul Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete ("ESMA") privind raportarea in conformitate cu articolele 4 si 12 din Regulamentul nr. 2015/2365 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare ("SFT") si transparenta reutilizarii ("SFTR") ("Ghidul privind raportarea in baza SFTR").

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul oficial, ASF intentioneaza sa aplice Ghidul privind raportarea in baza SFTR si a notificat ESMA in acest sens.

Ghidul privind raportarea in baza SFTR se aplica in legatura cu obligatia de raportare a SFT-urilor prevazuta la articolul 4 din SFTR, cu obligatiile registrelor centrale de tranzactii prevazute la articolul 5 (7) si articolul 12 din SFTR, precum si cu data de incepere a raportarii, astfel dupa cum este stabilita la articolul 33 alineatul (2) din SFTR.

Ghidul privind raportarea in baza SFTR vizeaza clarificarea anumitor dispozitii ale SFTR, dupa cum urmeaza:

  1. data de incepere a raportarii cand aceasta cade intr-o zi nelucratoare;
  2. numarul de SFT-uri raportabile;
  3. completarea campurilor de raportare pentru diferite tipuri de SFT-uri;
  4. abordarea folosita pentru a asocia garantiile SFT cu imprumuturile SFT;
  5. completarea campurilor de raportare in cazul datelor privind marja;
  6. completarea campurilor de raportare in cazul datelor privind reutilizarea, reinvestirea si sursele de finantare;
  7. generarea de raspunsuri de catre registrele centrale de tranzactii si gestionarea lor ulterioara de catre contraparti, in special in cazul (i) respingerii datelor raportate si (ii) al neconcordantelor din inregistrarile contabile; si
  8. furnizarea accesului autoritatilor la date de catre registrele centrale de tranzactii.
© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.