Prima paginaNoutatiModificari ale normei autoritatii de supraveghere financiara nr. 20/2017 privind asigurarile auto din românia si publicarea pe site-ul autoritatii de supraveghere financiara a unei noi propuneri de norma privind activitatea desfasurata pe teritoriul româniei de asiguratorii din statele terte

Modificari ale Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 20/2017 privind asigurarile auto din România si publicarea pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara a unei noi propuneri de norma privind activitatea desfasurata pe teritoriul României de asiguratorii din statele terte

Pe site-ul oficial al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) a fost publicata spre dezbatere publica o noua norma care modifica Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurarile auto din România („Norma 20/2017”).

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul ASF, norma mentionata urmareste sa modifice si sa abroge mai multe prevederi ale Normei 20/2017 care fac obiectul discutiilor avute cu Comisa Europeana in cauza de infringement 2018/4075.

Principalele modificari aduse de noua norma se refera la abrogarea mai multor obligatii aflate in sarcina asiguratorilor RCA de a notifica ASF. In acest sens, este de mentionat faptul ca a fost abrogata obligatia asiguratorilor RCA de a notifica ASF cu privire la intentia de modificare a tarifelor de prima cu cel putin 60 de zile inainte de perioada in care acestea pot fi practicate, precum si obligatia de a transmite catre ASF raportul intocmit de actuarul avizat de ASF care certifica faptul ca tarifele au fost calculate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Totodata, obligatia asiguratorilor RCA de a efectua trimestrial analize privind nivelul cheltuielilor administrative si de vânzare inregistrate a fost abrogata impreuna cu obligatia de a utiliza in calculul tarifelor de prima aceleasi segmente de riscuri omogene care sunt utilizate in calculul tarifului de referinta. De asemenea, nu va mai fi aplicabila nici obligatia de a utiliza alte segmente de riscuri omogene doar cu aprobarea prealabila a ASF.

Mai mult, noua norma abroga interdictia de a oferta, promova si comercializa asigurari RCA la prime de asigurare mai mari decât cele rezultate din aplicarea prevederilor art. 11 din Norma 20/2017, precum si obligatia asiguratorilor RCA de a notifica ASF cu privire la intentia de modificare a tarifelor aferente decontarii directe si de a comunica ASF noile tarife.

Pe site-ul oficial al ASF a fost publicata, de asemenea, pentru dezbatere publica, propunerea unei noi norme care reglementeaza activitatea de asigurare desfasurata pe teritoriul României de asiguratorii din statele terte prin intermediul sucursalelor.

Aceasta noua norma abroga Norma ASF nr. 26/2016 privind supravegherea sucursalelor societatilor de asigurare din state terte si vizeaza actualizarea cadrului legislativ ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Aceasta noua norma reglementeaza aspecte privind:

a) conditiile de autorizare pentru desfasurarea activitatii de asigurare in România prin intermediul unor sucursale;

b) conditiile de desfasurare a activitatii;

c) cerintele cantitative si calitative privind desfasurarea activitatii;

d) cerintele de raportare si de publicare a informatiilor.

Ca o noutate, noua norma contine si dispozitii specifice aplicabile in situatia retragerii unui stat membru din Uniunea Europeana. In acest caz, se stipuleaza ca asiguratorii pot opta intre lichidarea voluntara a portofoliului sau transferul portofoliului catre alti asiguratori care au sediul central in unul dintre statele membre.

Noile norme mentionate mai sus vor intra in vigoare la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al României.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.