Prima paginaNoutatiModificari aduse ordonantei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Modificari aduse Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

La data de 2 decembrie 2020, Legea nr. 276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii („Legea 276/2020”) a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 1166 si a intrat in vigoare dupa trei zile de la publicare, respective la data de 5 decembrie 2020.

(i) Modificari importante aduse prin Legea 276/2020 care privesc atat asociatiile cat si fundatiile:

 • In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociatiei/ fundatiei incheie Statutul asociatiei/ fundatiei; astfel, nu mai este necesar sa se incheie si Actul Constitutiv. Cu toate acestea, Statutul trebuie sa cuprinda informatiile care erau obligatorii, conform legislatiei precedente, pentru Actul Constitutiv;
 • In plus, Statutul va fi incheiat prin act sub semnatura privata, spre deosebire de prevederea anterioara potrivit careia Statutul trebuia incheiat in forma autentica, sau certificata de un avocat; cu exceptia cazului in care patrimoniul initial cuprinde bunuri imobile, situatie in care este necesar in continuare ca Statutul sa fie incheiat in forma autentica;
 • In cazul asociatiilor/ fundatiilor constituite/ conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaratiei pe propria raspundere atunci cand singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale caror date de identificare sunt cuprinse in documentele din dosar, caz in care completarea registrului central se va face din oficiu;
 • Sedintele Consiliului Director pot avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar deciziile Consiliului Director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa;
 • Ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociatia sau fundatia are obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiei/fundatiei;
 • Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi comunicata fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier;

(ii) Alte modificari care se aplica doar asociatiilor:

 • Nu mai este necesar ca denumirea asociatiei sa cuprinda cuvantul „Asociatie”, sau ca denumirea exprimata intr-o limba straina sa cuprinda si traducerea in limba romana;
 • Nu mai este obligatoriu ca activul patrimonial, parte a patrimoniului initial, sa fie mai mare sau egal cu 200 RON;
 • Cererea de inscriere a asociatiei nu va mai fi insotita de actele doveditoare ale patrimoniului initial, cu exceptia aportului in natura constand in bunuri imobile;
 • In cazul in care denumirea asociatiei este in alta limba decat limba romana, la cererea de eliberare a dovezii disponibilitatii denumirii se ataseaza o traducere legalizata efectuata de un traducator autorizat, exceptie facand denumirile care contin nume proprii, intraductibile si denumirile consacrate pe plan international;
 • La depunerea actelor doveditoare ale sediului nu este necesar avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, atunci cand persoana imputernicita sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice declara pe propria raspundere faptul ca asociatia nu va desfasura activitate la sediul ales;
 • In cazul in care la constituirea asociatiei participa si o persoana juridica, cu privire la aceasta cererea de inscriere va fi insotita doar de urmatoarele documente: extras oficial de la registrul autoritatii relevante la care este inregistrata, care sa ateste forma persoanei juridice si reprezentantii acesteia; in cazul in care statutul asociatiei este semnat de o alta persoana decat reprezentantii sus-mentionati, hotararea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare in sensul infiintarii asociatiei si desemnarii persoanei pentru a o reprezenta in cadrul asociatiei; cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz in care nu este necesara depunerea unui cazier fiscal si de catre persoana fizica reprezentant al persoanei juridice. Aceleasi documente sunt necesare si in cazul in care persoana juridica devine membru al organelor de conducere al asociatiei.
 • Numarul minim de membri ai filialelor asociatiilor a fost redus la 2 (doi);
 • Adunarea Generala poate avea loc si prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, iar hotararile Adunarii Generale pot fi semnate de asociati inclusiv cu semnatura electronica extinsa;
 • Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o treime din componenta sa, spre deosebire de prevederea anterioara care stabilea limita la o patrime;

(iii) O modificare aplicabila numai fundatiilor:

 • Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala a fost redusa la cel putin de 10 ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituirii fundatiei.

Prin exceptie, in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala redusa la cel putin de doua ori salariul minim brut pe tara garantat in plata.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.