Prima paginaNoutatiReguli privind registrul zilierilor

Reguli privind registrul zilierilor

In Monitorul Oficial al Romaniei cu numarul 651 din 23 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1140/2020 al ministrului Muncii si Protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta („Ordinul 1140/2020”).

Persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional („Beneficiarul”), are obligatia de a infiinta, completa si transmite Registrul electronic de evidenta a zilierilor („Registrul”).

Infiintare Registru

In vedere infiintarii Registrului, Beneficiarul trebuie sa obtina numele de utilizator si parola de la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediu („ITM competent”).

Documentele necesare ce trebuie depuse la ITM de catre Beneficiar sau transmise prin intermediul postei electronice sunt printre altele, cerere scrisa, imputernicire pentru persoana care solicita user si parola pentru Registrul, declaratia pe proprie raspundere a Beneficiarului si copii ale documentelor de infiintare ale Beneficiarului.

Atunci cand documentele se transmit prin e-mail, ITM competent, dupa verificarea acestora, va comunica Beneficiarului detaliile legate de numele de utilizator si parola, tot prin intermediul e-mailului, la aceeasi adresa de la care s-au incarcat documentele, in termen de o zi lucratorare de la primirea solicitarii.

Totodata, numele de utilizator si parola obtinute de angajatori pentru accesarea spatiului privat al angajatorului din portalul Inspectiei Muncii (www.inspectiamuncii.ro) pot fi utilizate si pentru accesarea Registrului, in cazul in care acestia au calitatea de Beneficiar si utilizeaza zilieri.

Aplicatia „Inspectia Muncii”

Completarea Registrului se realizeaza de catre Beneficiar sau alte persoane imputernicite prin aplicatia informatica pentru dispozitive mobile „Inspectia Muncii”, ale carei instructiuni de utilizare se regasesc pe pagina de internet a Inspectiei Muncii.

In PlayStore sau AppStore, aplicatia „Inspectia Muncii” este distribuita in mod gratuit.

Completarea Registrului

Beneficiarul si sau persoanele imputernicite de catre acesta realizeaza completarea Registrului, in ordine cronologica si in termenele prevazute de lege, cu date obligatorii potrivit acestui ordin, precum datele Beneficiarului, date privind zilierii, date privind activitatea desfasurata de zilieri.

Transmiterea Registrului

Dupa completarea Registrului in aplicatia „Inspectia Muncii”, Registrul se transmite on-line de catre Beneficiar/persoane imputernicite, tot prin intermediul aplicatiei.

Termenele de completare si transmitere a Registrului sunt stabilite astfel:

  1. Zilnic, inainte de inceperea activitatii fiecarei persoane care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu Beneficiarul;
  2. Lunar, pentru: Zilierii care presteaza activitati in anumite domenii, cum ar fi: agricol, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare, cei care presteaza activtati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber, etc.

 

Ordinul 1140/2020 a intrat in vigoare la 25 iulie 2020.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.