Prima paginaNoutatiComisia europeana pentru implementarea regulamenului (ue) 2021/1847 a publicat in jurnalul oficial al uniunii europene un regulament pentru stabilirea inlocuirii de drept a unor determinari ale ratei chf libor

Comisia Europeana pentru implementarea Regulamenului (UE) 2021/1847 a publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un Regulament pentru stabilirea inlocuirii de drept a unor determinari ale ratei CHF LIBOR

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat un nou Regulament privind stabilirea inlocuirii de drept a unor determinari ale ratei CHF LIBOR ("Regulamentul").

Prin acest Regulament, Comisia Europeana a decis inlocuirea ratei de referinta LIBOR cu maturitate  la 1, 3 6 si 12 luni, pentru CHF (franci elvetieni), ce se va utiliza pentru orice contract aflat in vigoare care utilizeaza LIBOR CHF ca rata de referinta, inclusiv pentru contractele cu instrumente financiare derivate. Inlocuirea se va realiza prin efectul legii, in mod automat, fara a fi necesara incheierea unor acte aditionale de catre partile contractante. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2022 toate contractele incheiate de banci (conturi de depozit, credite si credite ipotecare, inclusiv credite incheiate cu consumatorii si cele pentru intreprinderile mici, guvernate de una din legislatiile Statelor Membre, contracte care nu contin clauze de inlocuire a ratei de referinta (EN: "fall-back provision") sau prevederi corespunzatoare privind clauzele de inlocuire a ratei de referinta (EN: "fall-back provision") precum si contractele cu instrumente financiare derivate avand maturitate dupa data de 1 ianuarie 2022, vor inlocui rata de referinta LIBOR cu Rata de referinta compusa SARON.

SARON ( Rata Medie la depozitele "overnight" elvetiene) reprezinta rata dobanzii la depozitele "overnight" pentru piata monetara garantata, pentru francul elvetian (CHF). SARON este bazat pe tranzactiile si cotatiile postate in Piata repo elvetiana. Pe baza datelor din pentru piata monetara garantata, SARON poate fi folosita pentru diverse intrumente financiare, dar este in mod particular adecvata pentru creditele garantate, datorita riscului de contrapartida si a celui de lichiditate care sunt de o valoare neglijabila.  Rata de referinta compusa SARON este o rata de dobanda avand ca baza o valoare istorica, insemnand ca rata de dobanda pentru o anumita perioada este cunoscuta abia la finalul acelei perioade.

Exista o diferenta valorica intre CHF LIBOR si Rata de referinta compusa SARON. Pentru a reflecta aceasta diferenta si a reduce impactul economic al inlocuirii ratei de referinta, se va adauga o marja de ajustare la Rata de referinta compusa SARON, pentru fiecare perioada de maturitate a ratei LIBOR CHF pe care o inlocuieste. Aceasta marja de ajustare fixa, astfel stabilita, va fi echivalentul marjei publicata pentru fiecare maturitate relevanta a ratei de dobanda, calculta in data de 5 Martie 2021, ca mediana istorica a valorilor marjei intre CHF LIBOR avuta in vedere si respectiv rata SARON calculata pentru ultimii 5 ani in urma, pentru fiecare termen de maturitate, in mod particular.

Inlocuirea ratei CHF LIBOR va fi determinata in conformitate cu urmatoarele reguli:

(a) CHF LIBOR la 1luna este inlocuita de Rata de referinta compusa SARON la 1 luna, astfel cum aceasta a fost inregistrata in perioada de 1 luna anterioara perioadei ratei de dobanda;

(b) CHF LIBOR la 3 luni este inlocuita de Rata de referinta compusa SARON la 3 luni, astfel cum aceasta a fost inregistrata in perioada de 3 luni anterioare perioadei ratei de dobanda;

(c) CHF LIBOR la 6 luni este inlocuita de Rata de referinta compusa SARON la 3 luni, astfel cum aceasta a fost inregistrata in perioada de 3 luni anterioare perioadei ratei de dobanda;

(d) CHF LIBOR la 12 luni este inlocuita de Rata de referinta compusa SARON la 3 luni, astfel cum aceasta a fost inregistrata in perioada de 3 luni anterioare perioadei ratei de dobanda;

Inlocuirea ratei CHF LIBOR va fi determinata in conformitate cu urmatorul tabel:

Maturitate LIBOR RATA DE INLOCUIRE VALOAREA DE AJUSTARE (%)
CHF 1M Rata de referinta compusa SARON la 1 luna (SAR1MC) -0,0571
CHF 3M Rata de referinta compusa SARON la 3 luni (SAR3MC) 0,0031
CHF 6M Rata de referinta compusa SARON la 3 luni (SAR3MC) 0,0741
CHF 12M Rata de referinta compusa SARON la 3 luni (SAR3MC) 0,2048

Regulamentul este aplicabil in mod direct in toate statele membre UE.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2022. Toate drepturile rezervate.