Prima paginaArticoleTotul despre certificatele de situatii de urgenta

Totul despre certificatele de situatii de urgenta

In data de 25 martie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 248, a fost publicat Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 (“Ordinul 791/2020”).

Acest ordin reglementeaza conditiile si procedura de eliberare a certificatelor de situatii de urgenta (“CSU”) emise de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, menite sa vina in sprijinul operatorilor economici care intampina dificultati in contextul starii de urgenta instituite in Romania prin Decretul 195/2020 si necesare pentru a beneficia de masurile stabilite de Guvern in contextul crizei coronavirusului SARS-CoV-2,

1. Ce sunt CSU si cine poate beneficia de ele?

CSU sunt documente justificative emise gratuit de  Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pe perioada existentei starii de urgenta in Romania (16.03.2020-15.04.2020), la cererea urmatorilor operatori economici:

A. operatori economici mentionati in continutul OUG 30/2020:

  • angajatorii care isi intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii (art. XI alin. (2) lit. a din OUG 30/2020) - Pot obtine CSU necesare pentru decontarea indemnizatiilor acordate pentru somajul tehnic;
  • angajatorii care isi reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19,  nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor si care inregistreaza o diminuare a incasarilor cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 (art. XI alin. (2) lit b si alin. (3) din OUG 30/2020) - In cazul acestor angajatori, desi obtinerea CSU nu este necesara pentru acordarea indemnizatiilor pentru somajul tehnic, fiind suficienta completarea unei declaratii pe proprie raspundere conform prevederilor OUG 30/2020. Cu toate acestea, Ordinul 791/2020 confera si acestei categorii de angajatori posibilitatea de a obtine CSU Tip 2, in cazul in care le va fi util. Este posibil ca Normele de aplicare a OUG 30/2020 sa clarifice situatiile in care CSU Tip 2 pot fi utilizate de angajatorii din aceasta categorie.
  • alti profesionisti care nu au calitatea de angajatori si care intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii pe perioada starii de urgenta (art. XV din OUG 30/2020) - Acesti profesionisti beneficiaza de o indemnizatie egala cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit pentru anul 2020. Momentan nu exista o procedura reglementata in scopul acordarii acestei indemnizatii, urmand a se decide daca obtinerea CSU va fi una dintre conditiile necesare in acest scop.

B. operatori economici mentionati in continutul OUG 29/2020:

  • intreprinderile mici si mijlocii care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente (art. X alin. (1) din OUG 29/2020) - Pot obtine CSU necesare pentru a putea beneficia de amanarea la plata serviciilor de utilitati si a chiriei pentru imobilele cu destinatie de sediu social si de sedii secundare;
  • intreprinderile mici si mijlocii, altele decat cele amintite anterior (art. X alin. (2) din OUG 29/2020) - Pot obtine CSU utile ca mijloc de proba in invocarea fortei majore sau a impreviziunii in raporturile contractuale;
  • profesii care indeplinesc servicii de interes public (forme de exercitare a profesiilor de notar public, avocat, executor judecatoresc) a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice (art. X alin. (3) din OUG 29/2020) - In acest caz, obtinerea CSU este necesara pentru a putea beneficia de amanarea la plata a serviciilor de utilitati si a chiriei pentru imobilele cu destinatie de sediu social si de sedii secundare, urmand a se reglementa criteriile pe baza carora vor fi stabiliti beneficiarii acestei masuri;
  • cabinetele medicilor de familie si cabinetele stomatologice in care isi desfasoara activitatea cel mult 20 de persoane, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice (art. X alin. (9) din OUG 29/2020) - In acest caz, obtinerea CSU este necesara pentru a putea beneficia de amanarea la plata a serviciilor de utilitati si a chiriei pentru imobilele cu destinatie de sediu social si de sedii secundare, urmand a se reglementa criteriile pe baza carora vor fi stabiliti beneficiarii acestei masuri;
  • federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin certificat de identitate sportiva si a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice (art. X alin. (10) din OUG 29/2020) - In acest caz, obtinerea CSU este necesara pentru a putea beneficia de amanarea la plata a serviciilor de utilitati si a chiriei pentru imobilele cu destinatie de sediu social si de sedii secundare, urmand a se reglementa criteriile pe baza carora vor fi stabiliti beneficiarii acestei masuri.

C. alti operatori economici mentionati in continutul unor alte acte normative ce vor fi adoptate in vederea acordarii masurilor economice in contextul starii de urgenta decretate.

2. Tipuri de CSU

CSU sunt valabile fara semnatura si stampila si sunt emise in doua forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) - emis pentru operatorii economici care solicita eliberarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) - emis pentru operatorii economici care solicita eliberarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

3. Procedura de eliberare a CSU

Procedura de eliberare a CSU este exclusiv electronica, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, care va fi functionala in termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a ordinului privind acordarea CSU (i.e. 31.03.2020). Emiterea CSU se va face automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii.

In acest sens, solicitantul trebuie sa incarce in platforma, sub semnatura electronica, urmatoarele informatii si documente:

a) datele de identificare;

b) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea CSU sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat. Modelul declaratiei pe propria raspundere va fi publicata pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Foarte important: un operator economic poate solicita eliberarea unui singur tip de CSU!

De asemenea, in cadrul actiunilor de inspectie si control vor fi verificate inclusiv documentele care au stat la baza declaratiei pe propria raspundere, iar in eventualitatea identificarii unor suspiciuni rezonabile privind obtinerea CSU cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente ori prin neatestarea situatiei reale de drept si/sau de fapt a solicitantului, vor fi sesizate organele abilitate competente in vederea sanctionarii acestor comportamente.

 

 

 

 

 

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2022. Toate drepturile rezervate.