Prima paginaArticoleUltima propunere legislativa privind calitatea in constructii aduce modificari semnificative la predarea lucrarilor finalizate

Ultima propunere legislativa privind calitatea in constructii aduce modificari semnificative la predarea lucrarilor finalizate

O modificare a Legii 10/1995 privind calitatea in constructii a intrat in vigoare in urma publicarii in Monitorul Oficial la data de 9 mai 2019.

Legea 97/2019 a introdus o interdictie privind transferul dreptului de folosinta asupra unei locuinte inainte de evaluarea finalizarii (in limba romana „admiterea receptiei”). Nerespectarea acestor dispozitii este supusa sanctunii cu amenda cuprinsa intre 20.000 si 40.000 lei.

La data de 14 mai 2019, o propunere legislativa care modifica si completeaza in continuare prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii a fost inaintat Senatului Romaniei. Aceasta aduce modificari semnificative in cadrul procesului de predare a lucrarilor la finalizare.

Printre altele, amendamentele urmaresc sa impuna o conditie suplimentara la predarea lucrarilor la finalizare (in limba romana „admiterea receptiei”), respectiv locuinta sa fie conectata la toate retelele de utilitate publica. De asemenea, se precizeaza ca predarea unei cladiri catre proprietar poate fi efectuata numai in urma punerii in functiune a unor conexiuni autorizate, adecvate si definitive la retelele de utilitati publice. Nerespectarea acestor dispozitii este supusa sanctiunii cu amenda cuprinsa intre 20.000 si 40.000 lei.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2020. Toate drepturile rezervate.