Prima paginaArticoleIn ce conditii fenomenul coronavirus (covid-19) constituie cauza de forta majora in relatiile contractuale? cum se interpreteaza reglementarile legale in materie? cum luam cele mai bune decizii de business in contextul actual?

In ce conditii fenomenul Coronavirus (COVID-19) constituie cauza de forta majora in relatiile contractuale? Cum se interpreteaza reglementarile legale in materie? Cum luam cele mai bune decizii de business in contextul actual?

In acest moment fara precedent, virusul COVID-19 se raspandeste rapid in Europa si in lume, afectand si influentand in mod major economia si toate domeniile de activitate, publice si private.

Conferinte, concerte, chiar activitati scolare si universitare nu mai au loc ca urmare a raspandirii a virusului COVID-19, iar relatiile contractuale sunt instabile din cauza ingreunarii executarii contractelor, urmata de valul de invocari a suspendarii/ incetarii conventiilor.

Ca urmare a decretarii instituirii starii de urgenta de catre Presedintele Romaniei incepand de luni, 16 martie, autoritatile militare, precum si celelalte autoritati publice pot dispune masuri de restrictionare a drepturilor si libertatilor fundamentale, care pot cauza importante dificultati in relatiile contractuale si de business actuale.

1. Ce este forta majora?

Forta majora reprezinta acea situatie generata de circumstante neprevazute care impiedica o parte sa-si indeplineasca obligatiile contractuale.

Practic, in cazul unui eveniment de forta majora, nu se poate retine vinovatia partii are a produs un prejudiciu, ceea ce determina exonerarea totala sau diminuarea raspunderii sale.

2. Cum sunt afectate contractele?

Analizam forta majora in raport de momentul incheierii contractului, dat fiind faptul ca partile si-au asumat in mod deliberat numai riscurile considerate a fi previzibile la acel moment. Astfel, debitorul obligatiei poate fi exonerat de raspundere numai atunci cand la momentul incheierii contractului nu a putut prevedea pericolul producerii evenimentului viitor. Daca evenimentul a survenit ulterior acestui moment, obligatia debitorului se stinge, iar in cazul contractelor cu executare succesiva, executarea se poate suspenda pe durata acestuia.

Raspunderea contractuala poate fi inlaturata numai daca exista o legatura stransa intre evenimentul respectiv si neexecutarea contractului (i.e. imposibilitatea transportului de marfuri ca urmare a restrictiilor vamale; anularea desfasurarii unui eveniment de mare anvergura; alte cazuri tratate in a doua parte a articolului).

Existenta clauzei de forta majora din contractul in derulare

In contextul impactului actual COVID-19, daca un contract include clauza de forta majora,  trebuie facuta evaluarea daca acea clauza poate sau nu constitui drept cauza exoneratoare de raspundere. La evaluare, trebuie avute in vedere o serie de factori, cum ar fi:

 • sfera de aplicare a clauzei,
 • care sunt evenimentele de forta majora pe care partile inteleg sa le califice astfel,
 • cat dureaza incapacitatea de a executa contractul,
 • care sunt efectele concrete asupra activitatii,
 • care sunt posibilitatile de a atenua in mod rezonabil impactul, etc.

Faptul ca prestarea unui serviciu sau livrarea unui produs  ori indeplinirea oricarei alte obligatii contractuale devine mult mai oneroasa sau dificila, nu este suficienta pentru a fi interpretata ca forta majora, cu exceptia cazului in care partile prevad expres altfel in contractul incheiat.

Partea afectata va trebui sa demonstreze ca nu avea nicio alta alternativa pentru a-si executa obligatiile contractuale in contextul pandemiei de COVID-19 si ca a luat toate masurile rezonabile pentru a contracara efectele acestui fenomen, pentru a demonstra ca acest eveniment constituie intr-adevar un caz de forta majora.

In caz contrar, trebuie ca furnizarea acelui serviciu sau a produsului sa fie imposibila sau intr-atat de dificila incat executarea contractului sa nu mai fie justificata.

In cazul in care clauza de forta majora restrictioneaza sfera de aplicare (prevede enumerari exhaustive in care nu sunt incluse si bolile, epidemiile, pandemiile, alte cazuri asimilate situatiei aferente virusului COVID-19), este probabil ca situatia actuala sa nu dea dreptul unei parti de a invoca acea clauza de forta majora.

Absenta clauzei de forta majora

In masura in care contractul nu prevede o clauza de forta majora, aceasta nu inseamna ca partile nu au posibilitatea de a o invoca, conform legislatiei nationale. Codul civil se aplica acolo unde partile nu au prevazut contrariul.

3. Intelegerea fenomenului COVID-19 si modalitati de abordare

Care sunt motivele concrete care pot fi invocate in exonerarea raspunderii contractuale pentru neexecutare?

In Romania, nu exista o practica unitara potrivit careia un eveniment (epidemia,  pandemia sau boala in cazuri particulare) sa fie considerat caz de forta majora, fiind necesar a se analiza fiecare caz in parte pentru a se face diferentierea corecta.

Pentru a facilita intelegerea cauzelor de forta majora exoneratoare de raspundere, enumeram urmatoarele exemple:

 • pentru executarea obligatiilor dintr-un contract incheiat anterior aparitiei COVID-19, este necesara deplasarea in alte tari, insa autoritatile inchid punctele de frontiera;
 • in contract s-a prevazut un termen pentru executarea obligatiei, insa debitorul este obligat sa stea 14 zile in carantina sau izolare la domiciliu, ca urmare a venirii acestuia din zonele afectare de COVID-19, iar termenul-limita pentru executarea obligatiei se afla in intervalul celor 14 zile.
 • o activitate culturala, stiintifica, artistica, religioasa, sportiva ori de divertisment, desfasurata in spatii inchise, a fost restransa la participarea a numai 50 de persoane;
 • organizarea unui eveniment fara avizul Directiei de Sanatate Publica.

Ca exemplu contrar, nu reprezinta cauza de forta majora inchiderea unei agentii de turism ca urmare a prevenirii infestarii cu COVID-19. Cazul nu se incadreaza in masurile obligatorii impuse de autoritatile publice (prevazute mai jos) si nici in cazuri speciale, izolate (imbolnavirea tuturor angajatilor, ori alt caz de acest gen). In acest caz, decizia e luata facultativ si nu ca urmare a unui eveniment absolut si invincibil, cum prevedere legea.

Caracterul invincibil si inevitabil in contextul COVID-19 nu poate fi interpretat de fiecare la libera sa alegere pentru a produce efecte. In prezent, autoritatile publice au publicat masuri obligatorii precum si masuri de informare (recomandare) cu privire la COVID-19. 

Enumeram mai jos decizii obligatorii ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta („CNSSU”):

 • obligativitatea decalarii programului personalului din institutiile publice cu un numar de peste 99 de angajati, care utilizeaza transportul public in comun.
 • restrictionarea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive si de divertisment, realizate in spatii inchise, inclusiv cele realizate in sali de tratament balnear, sali de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetica, sali de jocuri de noroc si cazinouri (nota: aplicabil la data de 18 martie 2020).
 • sunt interzise manifestarile publice sau private, in spatii deschise sau inchise, cu un numar de participanti mai mare de 1000 de persoane;
 • evenimentele la care este estimata participarea unui numar mai mic de persoane pot fi organizate doar dupa obtinerea aprobarii de la Directiile de Sanatate Publica locale;
 • sunt sistate cursele aeriene catre si dinspre Italia, Spania si, probabil, mai multe tari vor urma (nota: status in curs de schimbare in mod curent);
 • accesul cetatenilor straini care vin in Romania din Italia, China, Iran, Spania sau Coreea de Sud, indiferent de mijlocul de transport folosit, este permis doar cu conditia obligatorie de a intra in carantina sau autoizolare, dupa caz.

In contextul decretarii starii de urgenta, autoritatile militare, precum si celelalte autoritati publice prevazute in decretul de instituire a starii de urgenta, pot institui masuri de restrictionare a drepturilor fundamentale ale omului, care pot aduce atingere libertatii contractuale.

Ce drepturi fundamentale pot fi restranse in contextul starii de urgenta?

 • Dreptul de proprietate, prin obligarea institutiilor publice, a oricaror persoane fizice si juridice sa cedeze folosinta unor bunuri mobile sau imobile catre autoritatile publice, cu scopul incetarii masurii exceptionale (i.e. mijloace de transport, instalatii portuare sau de aerodromuri, surse de alimentare energetice, sisteme de comunicatii si de telecomunicatii, materiale tipografice si audiovizuale, materiale de constructii, cladiri, terenuri, utilaje, animale). Cu exceptia rechizitionarii bunurilor consumptibile si perisabile, masurile sunt temporare.
 • Libertatea de exprimare, prin ingradirea anumitor mesaje sau manifestari care ar putea sa instituie panica in randul populatiei. Se pot suspenda aparitia unor publicatii, posturi de radio sau de televiziune.
 • Dreptul la libera circulatie, prin limitarea sau interzicerea circulatiei persoanelor. In prezent, CNSSU a inchis anumite puncte de frontiera cu Serbia, Bulgaria, Moldova, Ungaria si Ucraina.
 • Libertatea de intrunire si asociere, prin masuri care privesc restrictionarea activitatilor sau manifestarilor care implica adunarea unui anumit numar de persoane. In prezent, CNSSU a luat astfel de masuri, asa cum am aratat mai sus.

Insistam pe masurile obligatorii impuse de autoritatile publice, intrucat toate obligatiile contractuale care sunt impiedicate la executare de aceste masuri, se considera cauze de forta majora exoneratoare de raspundere.

4. Certificarea fortei majore de Camera de Comert si Industrie a Romaniei („CCIR”)

Avizarea de catre CCIR reprezinta o procedura facultativa asupra careia partile se pot intelege prin contractul incheiat. Daca acestea prevad ca aplicarea clauzei de forta majora este conditionata de prezentarea certificarii emise de CCIR, atunci exonerarea raspunderii nu poate avea loc in lipsa acesteia. In caz contrar, avizul CCIR este facultativ.

Pentru a lua certificarea de la CCIR, este necesar sa depuneti urmatoarele documente:

 • cererea de emitere a avizului, semnata de reprezentantul legal;
 • copie a contractului afectat de evenimentul de forta majora, cuprinzand clauza de forta majora;
 • atestari de la organele, autoritatile si institutiile abilitate, de la caz la caz (altele decat CCIR), privind existenta si efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul inceperii si incetarii evenimentului (in aceasta categorie pot intra Raportul Organizatiei Mondiale a Sanatatii din 30.01.2020 de declarare a starii de urgenta internationala, hotararile adoptate de CNSSU, precum si de documente oficiale ale autoritatilor romane care atesta fenomenul actual de pandemie COVID-19);
 • notificari adresate partenerului contractual in legatura cu aparitia evenimentului invocat si efectele sale asupra derularii operatiunilor contractuale.

Avizele de forta majora produc efecte numai in cadrul raporturilor de drept comercial stabilite intre parti si nu au efecte de sine-statatoare in fata instantei, judecatorul fiind cel care va aprecia in cele din urma indeplinirea conditiilor de forta majora.

5. Ce trebuie avut in vedere la incheierea contractelor viitoare?

Pentru incheierea contractelor viitoare in contextul fenomenului COVID-19, trebuie sa reconsiderati clauzele privind forta majora, in sensul de a stipula in mod expres:

 • definirea clara a fortei majore, cu precizarea expresa a „situatiilor epidemiologice si/ sau pandemiologice” ca fiind caz de forta majora;
 • intelegerea partilor cu privire la probarea evenimentului de forta majora (i.e. prezentarea avizului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei);
 • posibilitati de modificare a termenelor de indeplinire a obligatiilor;
 • modalitati de adaptare a pretului contractului raportat la fluctuatiile economiei care afecteaza contraprestatiile partilor;
 • termene si modalitati de notificare intre parti;
 • cauze si termene in care poate avea loc suspendarea contractului;
 • cauze neremediate intr-un anumit termen datorita fortei majore, care sa conduca la incetarea contractului.

 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati pe:

Andrei Albulescu (Partner)

 • Telefon: +40 217 96 52 61
 • E-mail: AAlbulescu@saa.ro

Cristina Man (Managing Associate)

 • Telefon: +40 21 316 87 49
 • E-mail: CMan@saa.ro

Cornelia Iordache (Associate)

 • Telefon: +40 21 316 87 49
 • E-mail: CMIordache@saa.ro

 

 

 

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.