Prima paginaNoutatiNoul cadru legal referitor la investitiile straine directe in romania

Noul cadru legal referitor la investitiile straine directe in Romania

Luni, 18 aprilie 2022, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 46/2022 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor straine directe in Uniune ("OUG 46/2022") a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Scopul principal al acestui act normativ este de a pune in aplicare prevederile legale prevazute in Regulamentul (UE) 2019/452 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune ("Regulamentul 2019/452").

OUG 46/2022 stabileste un nou cadru legal al carui scop este examinarea investitiilor straine in domenii economice sensibile si a investitiilor care depasesc pragul de 2.000.000 de euro. In principal, scopul ordonantei este de a preveni orice investitie care ar putea perturba sau pune in pericol interesul securitatii nationale si/sau al ordinii publice, precum si interesele Uniunii Europene.

Inainte de a analiza principalele aspecte procedurale ale OUG 46/2022, dorim sa subliniem faptul ca noul cadru legal ne ofera definitii clare ale investitorului strain, ale investitiei straine directe si ale noii investitii straine directe. Se face o distinctie speciala intre notiunea de investitie straina directa si noua investitie straina directa, dupa cum urmeaza:

- Conform OUG 46/2022, investitia straina directa este definita ca fiind o investitie de orice natura efectuata de un investitor strain cu scopul de a stabili sau de a mentine legaturi durabile si directe intre investitorul strain si intreprinderea vizata sau o unitate organizatorica separata a unei intreprinderi, carora le sunt puse la dispozitie aceste fonduri sau urmeaza sa le fie puse la dispozitie pentru desfasurarea unei activitati economice in Romania, si care ii permit investitorului strain sa exercite un control asupra administrarii intreprinderii;

- In alta ordine de idei, OUG 46/2022 defineste noua investitie straina directa ca fiind o investitie initiala in active corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de demararea activitatii unei intreprinderi noi, extinderea capacitatii unei intreprinderi existente, diversificarea productiei unei intreprinderi prin produse care nu au fost fabricate anterior sau o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei intreprinderi existente.

In ceea ce priveste investitiile care fac obiectul unei examinari in fata Comisiei pentru examinarea investitiilor straine directe ("CEISD"), exista doua criterii principale pentru stabilirea obligatiei de raportare. Astfel, primul criteriu consta in implicarea domeniilor relevante stabilite in Decizia Consiliului Suprem de Aparare a Tarii ("CSAT") (i.e. securitatea cetatenilor, frontierele, energia, infrastructura critica, sistemele de informare si comunicare, activitatile bancare, agricultura, procesele de privatizare a companiilor de stat si altele), iar al doilea criteriu este reprezentat de pragul valoric al investitiei in valoare de peste 2.000.000 EURO. In ceea ce priveste pragul valoric, noul cadru juridic prevede o exceptie, stabilind ca, chiar daca o anumita investitie straina se situeaza sub pragul de 2.000.000 de euro, daca se considera ca aceasta poate avea totusi un impact asupra securitatii nationale sau a ordinii publice, astfel de investitii trebuie, de asemenea, sa respecte procedura de examinare a investitiei.

Obligatia de a depune o cerere de examinare a investitiei straine directe trebuie indeplinita de catre investitor inainte de demararea investitiei propriu-zise. De asemenea, in cazul unei investitii straine realizate prin fuziune, toate intreprinderile implicate au obligatia de a depune dosarul de examinare si autorizare ulterioara.

Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus este pasibila de raspundere contraventionala in cuantum de pana la 10% din cifra de afaceri totala mondiala din anul financiar anterior sanctionarii.

In cadrul examinarii investitiei, CEISD poate sa (i) emita o decizie de aprobare a investitiei, (ii) o aprobare conditionata sau (iii) o respingere a cererii. Decizia de aprobare nu face obiectul unei evaluari ulterioare, ceea ce inseamna ca investitia poate fi realizata, in timp ce aprobarea conditionata si respingerea au un caracter consultativ, deoarece CEISD va trimite aceste decizii mai departe Guvernului pentru a decide in cele din urma cu privire la aprobarea conditionata sau la respingerea investitiei.

In aceasta etapa, este important de mentionat ca procedura de examinare se aplica si investitiilor straine directe aflate in curs de derulare, care indeplinesc criteriile stabilite prin OUG 46/2022.

OUG 46/2022 a intrat in vigoare la data de 18 aprilie 2022, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Pentru orice consultanta juridica in legatura cu acest nou act normativ si procedurile aferente, ramanem la dispozitie si va vom oferi cu placere asistenta necesara.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2023. Toate drepturile rezervate.