Prima paginaArticoleMasurile guvernului pentru sprijinirea angajatorilor, in vigoare de la 1 iunie

Masurile Guvernului pentru sprijinirea angajatorilor, in vigoare de la 1 iunie

Potrivit Comunicatului Ministerului Muncii, masurile adoptate de Guvern prin Ordonanta de Urgenta 92 au ca scop sprijinirea angajatorilor au in vedere consolidarea pietei muncii, concomitent cu prevenirea cresterii ratei somajului la nivel national si asigurarea unei surse de venit salariatilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, conform OUG 92 publicata in Monitorul Oficial nr. 459 din 29.05.2020, incepand cu data de 1 iunie 2020 sunt instituite trei tipuri de masuri de sprijin pentru angajatori:

(i) MASURA 1:

(1) angajatorii ai caror angajati au avut contractele suspendate conform art. 52 alin 1 lit c si nu au beneficiat de somaj tehnic confom OUG 30/2020 pe durata starii de urgenta/alerta si

(2) angajatorii ai caror salariati au beneficiat de somaj tehnic conform OUG 30/2020, pe durata starii de urgenta/alerta,

beneficiaza, pe o perioada de 3 luni, de decontarea unei parti din salariu, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut pentru 2020 (suma maxima decontata 2,253 lei).

  • Conditii:

Aceasta Masura 1 se aplica in cazul angajatilor care au avut contractul de munca suspendat minim 15 zile pe perioada starii de urgenta sau alerta.

Pentru Masura 1, angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la 31.12.2020, exceptand muncitorii sezonieri si excepand plecarea din motive neimputabile angajatorului (ex. demisie).

Sumele nu se cumuleaza cu subventiile care se acorda in cazul angajatilor pentru care angajatorii au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 (si anume: angajatorii care incadreaza absolventi ai unor institutii de invatamant, tineri cu risc de marginalizare sociala, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata, tineri cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani, care nu au loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala)

  • Procedura de decontare:

Angajatorii suporta din fondurile proprii integral salariile angajatilor care beneficiaza de prevederile acestei ordonante, urmand sa solicite sumele cuvenite de la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca ("AJOFM") incepand cu data de intai pana pe 25 a lunii urmatoare (se transmite catre AJOFM declaratie pe propria raspundere si lista angajatilor care beneficiaza).

AJOFM deconteaza sumele in cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata a veniturilor salariale din perioada pentru care fac solicitarea catre AJOFM.

  • Restrictii:

Daca se inceteaza raporturile de munca ale salariatilor anterior perioadei prevazute angajatorii sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea a avut loc in baza: acordului partilor, ca urmare a constatarii nulitatii, ca urmare a admiterii cererii de reintegrare a unui salariat, si ca urmare a concedierii pentru desfiintarea postului ocupat de salariat.

(ii) MASURA 2:

Decontarea indemnizatiilor pentru somaj tehnic prevazuta in OUG 30/2020 se prelungeste de la data de 1 iunie 2020, pentru toate domeniile de activitate pana la ridicarea restrictiilor instituite de autoritatile relevante.

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente, pot opta fie pentru aplicarea Masurii 1, fie pentru decontarea indemnizatiilor pentru somaj tehnic (Masura 2).

Atentie, insa, optiunea decontarea indemnizatiilor pentru somaj se face doar pentru salariatii care activeaza in domeniul de activitate suspendat.

(iii) MASURA 3: Angajarea tinerilor/persoanelor varstnice

(A) Incepand cu 1 iunie 2020, angajatorii care incadreaza in munca, in perioada 1 iunie 2020 -31 decembrie 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor (ex concediati), in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

(B) Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

  • Conditii:

Angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de inca 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni pentru care se acorda sprijin.

Sumele aferente Masurii 3 se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 (si anume: angajatorii care incadreaza absolventi ai unor institutii de invatamant, tineri cu risc de marginalizare sociala, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata, tineri cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani, care nu au loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala).

  • Procedura:

Sumele se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa, prin mijloace electronice, la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca, in raza carora acestia isi au sediul social. Procedura de acordare urmeaza sa se stabileasca prin ordin al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pana pe data de 2 iunie.

  • Restrictii:

Daca se inceteaza raporturile de munca ale salariatilor anterior perioadei prevazute sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea a avut loc in baza: acordului partilor, ca urmare a constatarii nulitatii, ca urmare a admiterii cererii de reintegrare a unui salariat, si ca urmare a concedierii pentru desfiintarea postului ocupat de salariat.

(iv) ALTE MASURI:

  • OUG stabileste ca urmeaza sa se publice si un Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale care sa contina masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in aplicarea OUG 30/2020 pentru aplicarea prevederilor sale, incontinuare, fara intrerupere, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora.
  • Modificari aduse legii privind Casa Sociala a Constructorilor. Casa Sociala a Constructorilor (CSC) este o organizatie nonprofit, autonoma, cu personalitate juridica si patrimoniu propriu, cu sediul in municipiul Bucuresti, la care sunt membri si asociatii patronale din ramura de constructii si de producere a materialelor de constructii.

Legea care guverneaza CSC prevede ca salariatii cu un contract individual de munca din activitatea de constructii si de producere a materialelor de constructii beneficiaza pe perioada intreruperii activitatii de o indemnizatie reprezentand o suma impozabila, al carei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut.

OUG 92/2020 a modificat prevederile cu privire la CSC si a extins perioada de acordare a indemnizatiei de protectie sociala de drept cu durata aplicarii masurilor dispuse atat pe durata starii de urgenta cat si pe durata starii de alerta.

Astfel, societatile din industria constructiilor care sunt membri CSC, pot solicita de la CSC plata indemnizatiei pentru salariatii care au intrerupta activitatea in contextul epidemiei de COVID-19 si pe durata starii de alerta.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa-i contractati pe:

Andrei Albulescu 

Partner, Head of Employment

Telefon: +40 21 796 52 61

E-mail: AAlbulescu@saa.ro

sau

Anca Ulea 

Managing Associate

Telefon: +40 21 316 87 49

E-mail: AUlea@saa.ro

 

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2023. Toate drepturile rezervate.