Prima paginaArticoleNoi masuri de sprijin pentru angajatori

Noi masuri de sprijin pentru angajatori

Tinand cont de situatia actuala a pandemiei COVID-19, in Monitorul Oficial cu numarul 720 din 10 august 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei determinate de raspandirea coronavirusului SARS CoV-2, precum si pentru stimularea ocuparii fortei de munca („OUG 132/2020”).

Au fost adoptate masuri pentru reducerea timpului de munca si decontarea indemnizatiilor de catre angajatori, precum masuri pentru influentarea semnificativa a pietei de munca prin decontarea unei parti din salariu in cazul noilor angajati.

Totodata, avand in vedere necesitatea distantarii fizice dintre salariati, au fost reglementate masuri pentru stimularea desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

1. Reducerea timpului de munca

In cazul starii de urgenta/alerta/asediu, angajatorii pot reduce timpul de munca al salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca („CIM”), cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, anterior comunicarii salariatului. Particularilatile acestei masuri:

(a) conditiile ce trebuie indeplinite de angajator pentru a beneficia de reducerea timpului de lucru si decontarea indemnizatiei:

  1. masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
  2. reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii sau cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior.

(b) Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture sau in cel inegal.

(c) Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive;

(d) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de lucru/programul de lucru/modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in Revisal cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia;

(e) Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta de munca si salariul de baza brut prevazut in CIM si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat;

(f) Indemnizatia este suportata de angajator si este decontata din bugetul asigurarilor pentru somaj;

(g) Pe perioada de aplicabilitate a masurii, sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus.

(h) pe perioada de aplicabilitate, salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute in CIM/contractul colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat;

(i) angajatorul, in perioada reducerii timpului de lucru nu poate initia concedieri colective iar salariatii nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator;

(j) In cazul reducerii temporare a activitatii, profesionistii din Codul Civil (toti cei care exploateaza o intreprindere) si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca, beneficiaza, la cerere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020 (salariul mediu brut este 5.429 lei, iar indemnizatia maxima ce se poate deconta este 2.253 lei).

Procedura de decontare a sumelor, precum si perioada de aplicare a masurilor prevazute de OUG 312/2020 se vor stabili prin hotarare a Guvernului.

2. Masuri pentru zilieri

Pentru zilieri, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, , dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca.

3. Decontarea unei parti din salariu

  • Pana la 31.12.2020, pe o perioada maxima de 3 luni, la alegerea angajatorului, se acorda pentru angajatii cu care incheie CIM pe perioada determinata de pana la 3 luni, decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportat din bugetul pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut (maxim 2.253 lei);
  • Decontarea indemnizatiei se va efectua in 10 zile de la depunerea cererii de catre angajator.

4. Telemunca

  • In vederea desfasurarii telemuncii, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare salariat un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca;
  • Suma se acorda in ordinea depunerii solicitarilor, pana la 31 decembrie 2020, din bugetul pentru somaj, prin ANOFM, in limita fondurilor alocate, pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta cel putin 15 zile lucratoare;
  • Modalitatea de acordare si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial in termen de 10 zile de la publicarea ordonantei ce reglementeaza aceste indemnizatii.

5. Cumul

Masura de la punctul 1 nu se cumuleaza pentru acelasi angajat cu masura prevazuta la punctul 3 cu masurile active de sprijin acordate potrivit art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative si nici cu masurile de stimulare a angajatorilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

6. Sanctiuni

Angajatorul ce primeste la munca unul sau mai multi salariati in afara programului redus va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea de 200.000 lei.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2020. Toate drepturile rezervate.