Prima paginaArticoleAcordarea de zile libere platite parintilor in contextul redeschiderii unitatilor de invatamant

Acordarea de zile libere platite parintilor in contextul redeschiderii unitatilor de invatamant

In contextul redeschiderii unitatilor de invatamant, Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta de Urgenta nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 (“OUG 147/2020”).

Potrivit acestui act normativ, angajatorul acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a anchetei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 efectuata de Directiile de sanatate publica.

In vederea aplicarii acestor prevederi, parintii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara;

b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau de zile libere.

In notiunea de parinte sunt inclusi adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are in plasament copilul sau in tutela, etc.

De asemenea, actul normativ este aplicabil, in anumite conditii, si parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav nescolarizat, ori parintilor sau reprezentantilor legali care au in ingrijire persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal

Prevederile legii nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

a) se afla in concediu pentru cresterea/ingrijirea copilului;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata.

d) are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului;

e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, etc.;

Parintii care se incadreaza in aceste conditii au dreptul la zile libere platite, pe toata perioada in care autoritatile competente decid limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie anteprescolara.

Aceste zile libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul, acesta avand obligatia sa ataseze la cerere si:

a) o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte (i) ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zilele libere ce i s-ar cuveni si (ii) ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului;

b) o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor, ori un document similar care sa ateste calitatea de reprezentant legal;

c) copia certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 ani, daca este cazul.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateşte din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Aceasta indemnizatie va fi decontata de catre angajatori din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Modelul cererilor si declaratiei pe proprie raspundere a fost aprobat prin Ordinul nr. 1375/2020 al ministrului muncii si protectiei sociale.

De asemenea, refuzul angajatorului de a acorda zile libere se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei

OUG 147/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numarul 790 din 28 august 2020.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2020. Toate drepturile rezervate.