Prima paginaNoutatiProiect de regulament pentru modificarea regulamentului bancii nationale a romaniei nr. 4/2019 privind institutiile de plata si furnizorii specializati in servicii de informare cu privire la conturi

Proiect de Regulament pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2019 privind institutiile de plata si furnizorii specializati in servicii de informare cu privire la conturi

Banca Nationala a Romaniei ("BNR") a publicat, in vederea dezbaterii publice, un nou proiect de regulament, respectiv proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 4/2019 privind institutiile privind institutiile de plata si furnizorii specializati in servicii de informare cu privire la conturi.

Avand la baza principiile si indicatiile continute in Ghidul EBA/GL/2017/09 privind  informatiile care trebuie furnizate pentru autorizarea institutiilor de plata si a institutiilor emitente de moneda electronica si pentru inregistrarea prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi, precum si observatiile practice constatate in cadrul activitatii de autorizare, Banca Nationala considera necesare precizari si detalii pentru aceste institutii.

Astfel, prin acest proiect se introduc precizari referitoare la corelarea dintre complexitatea activitatatii propuse a fi desfasurata si planul de afaceri impreuna cu documentatia necesara in vederea autorizarii acestor institutii.

Proiectul prevede si completari referitoare la modul de evaluare, constituirea si distribuirea  fondurilor proprii, in special cu privire la interdictia de utilizare multipla a elementelor eligibile pentru calcularea fondurilor proprii pentru acele institutii de plata care desfasoara si alte activitati (cerinta a art. 37 din Legea nr. 209/2019). Se precizeaza in mod distinct faptul ca Banca Nationala va putea solicita institutiei raportoare modificarea distributiei fondurilor proprii in masura in care considera ca au fost repartizate neadecvat.

Proiectul clarifica cerintele privind dovada detinerii de capital initial pentru solicitantii care au desfasurat activitate anterior depunerii cererii de autorizare indicand in mod expres faptul ca raportul de audit va avea in vedere „capitalul initial determinat la sfarsitul lunii anterioare datei depunerii cererii de autorizare”. Se introduce necesitatea prezentarii strategiei actionarilor pentru suplimentarea de fonduri in eventualitatea unor dificultati financiare ale institutiei, precum si estimarea unui flux de trezorerie (cash flow) pentru scenariul de baza, fiind necesar sa se prezinte inclusiv explicatii pentru aceasta abordare.

Art. 17 din Regulament se reformuleaza punandu-se accent pe normele si procedurile interne privind functiile de control intern – conformitate, audit, gestiunea riscurilor – iar in cazul functiilor operationale externalizate se vor avea in vedere cerintele din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea. In acest sens, solicitantul va efectua si depune o analiza proprie privind modul in care au fost luate in considerare recomandarile din acest ghid european.

In cuprinsul art. 35 se completeaza cerinta de detaliere a procedurilor interne si in ceea ce priveste  incidentele operationale si de securitate, iar in ceea ce priveste art. 39 se propune sa fie completat cu suplimentarea mecanismelor de control privind spalarea banilor si finantarea terorismului specifice in operatiunile de plata, in ceea ce priveste normele si procedurile, precum si modalitatile de control asupra agentilor si sucursalelor.

Un aspect pozitiv, poate fi considerat acela ca din planul de marketing a fost exclus avizul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru institutiile care intentioneaza sa desfasoare servicii catre persoane fizice.

Regulamentul de modificare a Regulamentului nr. 4/2019 este disponibil pentru consultarea publica pana la data de 10 august 2021.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.