Prima paginaArticoleFaza doi: starea de alerta. noi masuri si facilitati pentru angajatori

Faza doi: Starea de Alerta. Noi masuri si facilitati pentru angajatori

Starea de Alerta reprezinta, potrivit reglementarii cadru (Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta), reactia autoritatilor la situatii de urgenta de amploare si intensitate deosebite, starea de alerta fiind caracterizata de un ansamblu de masuri necesare pentru inlaturarea amenintarilor la adresa sanatatii persoanelor, mediului sau valorilor materiale si culturale importante, amenintari ce au dus la aparitia situatiei exceptionale. Aceste masuri sunt esentialmente temporare si proportionale cu gravitatea fenomenului ce sta la baza starii de alerta.

Starea de alerta a fost declarata incepand cu data de 15 mai 2020 prin Hotararea nr. 24 din data de 14 mai 2020, emisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta („Hotararea 24”), pe o perioada de 30 de zile, incepand cu 15 mai 2020.

Potrivit Legii nr. 55 din data de 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Legea 55”), care a intrat in vigoare in data de 18 mai 2020, starea de alerta se va institui de catre Guvern, prin hotarare, la propunerea ministrului de interne, si se supune incuviintarii Parlamentului in termen de 5 zile, daca masura va viza cel putin jumatate din teritoriul Romaniei. Respingerea hotararii luate de Guvern in conditiile sus-mentionate de catre Parlament echivaleaza cu incetarea starii. In ceea ce priveste perioada pentru care poate fi instituita, Legea 55 stabileste o durata de maxim 30 de zile, ce poate fi insa prelungita, prin aceeasi procedura si pentru motive intemeiate, pentru cel mult 30 de zile.

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din data de 18 mai 2020 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 394 prin care a fost declarata stare de alerta pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile, incepand cu 18 mai 2020 („HG 394/2020”).

Prin HG 394/2020,  ce a intrat in vigoare la 18 mai 2020, a incetat aplicabilitatea Hotararii 24 insa actele emise in temeiul acestei Hotarari 24 raman aplicabile in masura in care nu contravin prevederilor HG 394/2020 , in privinta masurilor propuse, pana la adoptarea actelor in temeiul Legii 55/2020.

In data de 20 mai 2020, potrivit Hotararii nr. 5/2020 („Hotararea 5”), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numarul 421, Parlamentul, in temeiul prevederilor Legii 55,  a incuviintat starea de alerta si masurile care se aplica pentru durata acesteia instituite prin HG 394/2020.

In cele ce urmeaza vom prezenta cateva dispozitii relevante cu privire la obligatiile angajatorilor si ale angajatilor in aceasta perioada.

I. Reguli de sanatate & buna organizare

1.1. Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

Prin Anexa la Hotararea 24 si prin Legea nr. 55/2020 sunt reglementate o serie de masuri care trebuie avute in vedere de catre angajatori, printre care:

 • purtarea obligatorie a mastilor de protectie la locul de munca, in spatiile inchise, precum si in spatii comerciale;
 • obligatia angajatorului de a controla temperatura personalului si vizitatorilor inaintea accesului in incinte si sa nu permita accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3°C;
 • dezinfectarea obligatorie a mainilor inaintea intrarii in spatiile de lucru;
 • respectarea desfasurarii activitatii in birourile cu spatii comune (open-space) prin distantarea fizica a angajatilor (Ordinul 1721/2020 de mai jos vine cu precizari in acest sens);
 • pe durata starii de alerta, angajatorul poate dispune, cu consimtamantul angajatului, desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu, modificarea locului de munca ori a atributiilor acestuia;
 • pe durata starii de alerta, angajatorii cu un numar mai mare de 50 de salariati pot stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-o perioada de 3 ore;
 • operatorii economici ce desfasoara activitati cu publicul au obligatia de  a organiza accesul in interiorul incintelor intr-un mod ce asigura  o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare client/persoana si o distanta minima de 2 m intre oricare doua persoane apropiate, astfel incat sa fie evitata aglomerarea de persoane;
 • prevederile Ordonantei de urgenta nr. 30/2020, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, inclusiv ale actelor normative care o modifica, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020.  Prin urmare, se continua decontarea somajului tehnic de catre Stat;
 • pe durata starii de alerta, zilele libere de care beneficiaza parintii pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant potrivit Legii nr. 19/2020 se acorda pana la finalizarea cursurilor anului scolar (12 iunie 2020);
 • valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia. Partile au obligatia de a initia negocierea contractelor si acordurilor anterior mentionate in termen de 45 de zile de la incetarea starii de la alerta;

Totodata, potrivit HG 394/2020, pe perioada starii de alerta sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau orice alte intruniri in spatii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum si de activitati culturale, stiintifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activitati de fitness, activitati in piscine si de tratament balnear desfasurate in spatii inchise. Mai mult, activitatile in piscina raman suspendate si in spatiile deschise (piscine exterioare).

Este suspendata temporar activitatea de servire si consum al produselor in spatiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cat si la terasele din exteriorul acestor locatii cu exceptia activitatilor de preparare a hranei, cat si de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away”.

1.2. Ordinul 3577 pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditiile de securitate si sanatate in munca

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 a fost publicat Ordinul nr. 3577 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditiile de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta, in vigoare incepand cu data de 16 mai 2020 („Ordinul 3577”).

1.2.1. Masuri pentru angajatori

Pe perioada starii de alerta, prevederile Ordinului 3577/831 din 15 mai 2020 reglementeaza urmatoarele masuri pentru angajatori

 • Obligatia angajatorilor de a reinstrui angajatii in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru toti salariatii ce au ramas la domiciliu in perioada starii de urgenta, ce au beneficiat de somaj tehnic, precum si cei care au desfasurat activitatea in regim de telemunca sau munca la domiciliu. Reinstruirea trebuie sa fie adaptata noilor conditii create de pandemia COVID-19 si se va desfasura in timpului programului normal de lucru;
 • Reprezentantii angajatilor cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS-Cov-2;
 • Stabilesc activitatile care pot fi continuate si/sau adaptate, angajatorii avand obligatia de a lua toate masurile pentru reluarea/mentinerea activitatii cu respectarea conditiilor de raspandire a virusului SARS-Cov-2, inclusiv pentru telemunca si munca la domiciliu, acestea din urma ramanand o prioritate pentru desfasurarea activitatii;
 • Angajatorii trebuie sa afiseze la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita obligatorie pentru angajati si terte persoane ce patrund in incintele angajatorului,  cu privire la prevenirea imbolnavirii cu COVID-19;
 • Angajatorii trebuie sa informeze angajatii cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virsului, cu privire la masurile de protectie si regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte terte persoane prezinta simptome ale infectarii cu COVID-19;
 • Informarea angajatilor cu privire la precautiunile universal valabile:

(i) Mentinerea distantei sociale de minium 1,5 metri in toate zonele publice;

(ii) Mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie;

(iii) Evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/nedezinfectate;

(iv) Mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut in plica cotului sau in servetel de unica folosinta, rinoree in servetel de unica folosinta;

(v) Limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 m.

 • Angajatorii pot asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii coronavirusului SARS-Cov-2, precum masca de protectie, manusi, dupa consultarea cu responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, in functie de specificul activitatii;
 • Angajatorii trebuie sa asigure comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii in vederea monitorizarii starii de sanatate a angajatilor pentru a preveni si combate in orice maniera imbolnavirea cu coronavirusul SARS-Cov-2;
 • Angajatorii asigura culoare speciale de acces in sediile acestora si de circulatie pentru angajati, precum si limitarea accesului in zonele comune, pentru a evita aglomeratia la locurile de munca;
 • In vederea verificarii temperaturii tuturor persoanelor ce intra in sedii este necesara desemnarea unui responsabil;
 • In locurile de munca in care se lucreaza cu publicul este necesar a se aplica benzi de marcare a distantei recomandate de 1,5 m;
 • Este necesara instalarea dozatoarelor cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca;
 • Pot fi create spatii special amenajate pentru angajatii ce apartin grupurilor vulnerabile (persoane cu suferinte cronice, varstnici)
 • Pauzele de masa se pot acorda esalonat, cu respectarea distantei minime de 1,5 m intre lucratori;
 • Evitarea folosirii instalatiei de climatizare, sau daca folosirea este necesara, trebuie asigurata nebulizarea si dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului, in afara programului de lucru;
 • Limitarea deplasarilor in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt strict necesare pentru activitatea desfasurata;
 • Circulatia documentelor in companie sa se realizeze preponderent prin mijloace electronice;
 • Revizuirea planului de prevenire si protectie, conform masurilor sus-mentionate;
 • Revizuirea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor sus mentionate si informarea in acest sens a angajatilor;

1.2.2. Obligatii pentru salariati

In ceea ce priveste angajatii, acestia au urmatoarele obligatii in perioada starii de alerta, potrivit Ordinului 3577:

 • Sa respecte toate instructiunile primite de la angajati;
 • Sa poarte mastile de protectie la locurile de munca;
 • Acceptarea verificarii temperaturii corporale la intrarea in sediu sau ori de cate ori este necesar;
 • Instiintarea imediata a angajatorului in cazul in care prezinta simptome ale imbolnavirii cu coronavirusul SARS-Cov-2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata) si raman la domiciliu daca prezinta aceste simptome inaintea inceperii programului de lucru;
 • In cazul izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada izolarii la domiciliu;
 • In cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru concediul medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de catre directia de sanatate publica din judetul in care isi desfasoara activitatea/municipiul Bucuresti, la incheierea perioadei de carantina;
 • In cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajatii isi desfasoara activitatea sub coordonarea angajatorului si in conformitate cu pregatirea si instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu  expuna la pericolul de accidentare sau imbolnavire profesionala sau contaminare epidemiologica cu coronavirus SARV-CoV-2 nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunole sale in timpul procesului de munca;

1.2.3. Masuri speciale pentru salariati suspecti de Covid

Totodata, Ordinul nr. 3577 prezinta si masuri speciale in cazul in care un angajat este suspect/confirmat cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum:

 • Angajatii ce prezinta simptome ale imbolnavirii trebuie imediat izolati de restul colegilor si trimisi la domiciliu sau la unitatile sanitare, in functie de starea acesteia; In multe dintre cazuri, nu este necesara inchiderea birourilor/cladirilor;
 • In cazul in care intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta sau confirmata s-a aflat in incinta este sub 7 zile sunt necesare urmatoarele masuri:

(i) inchiderea incaperilor in care acesta a petrecut peste 20 de minute;

(ii) inainte de inchiderea programului se va asigura aerisirea mecanica a incaperii (deschiderea geamurilor);

(iii) se va amana efectuarea curateniei si a dezinfectiei timp de 24 de ore pentru a limita expunerea personalului responsabil cu curatenia la particule respiratorii;

 • Daca intervalul de timp este de peste 7 zile nu este nevoie de curatenie sau dezinfectie suplimentara, mentinandu-se masurile de rutina;
 • Angajatii ce au intrat in contact cu persoana suspecta/confirmata (contact prelungit, mai mult de 20 de min si la o distanta mai mica de 1,5 m si fara masca) trebuie izolati la domiciliu pentru 14 zile.

1.3. Ordinul 1731/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de alerta, in vigoare din 16 mai 2020

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 406, a fost publicat Ordinul nr. 1731/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de alerta, in vigoare din 16 mai 2020 („Ordinul 1731”)

Ordinul 1731/2020 prevede urmatoarele reguli privind activitatea in birourile cu spatii comune in sistem deschis (open space):

1.3.1. Masuri care privesc angajatii

 • portul obligatoriu al mastii (medicale/nonmedicale), care pentru o protectie eficace trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul;
 • se izoleaza la domiciliu si contacteaza medicul de familie in cazul in care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata sau cei care au temperatura mai mare de 37,3oC);
 • izolare la domiciliu, in cazul in care au venit in contact cu un caz suspect sau confirmat de infectie cu virusul SARS-CoV-2 si respectarea masurilor aplicabile, in vigoare, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • spalatul pe maini, ori de cate ori este nevoie, evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate.

1.3.2. Masuri care privesc angajatorul

 • angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerarile la intrarea/iesirea din incinta si pentru a limita numarul de angajati prezenti, in acelasi timp, in aceeasi incinta.
 • angajatorii vor asigura triajul observational al angajatilor si nu vor permite prezenta la locul de munca a persoanelor care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata).
 • angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea in tura de serviciu; angajatii cu temperatura peste 37,30C vor fi trimisi acasa, cu indicatie de consultare a medicului de familie.
 • angajatorii vor organiza spatiile de lucru astfel incat sa fie asigurata o distanta de minimum 1,5 m intre angajatii care lucreaza la birouri orientate fata-spate si spate-spate.
 • pentru birourile orientate fata-fata, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe baza de alcool.
 • angajatorii vor asigura dezinfectia suprafetelor de lucru la inceperea programului de lucru si, ulterior, o data la 4 ore.
 • angajatorii vor organiza pauzele de masa esalonat, astfel incat sa fie respectata distanta fizica de minimum 2 m.
 • angajatorii vor asigura aerisirea periodica a incaperilor.
 • in cazul incaperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizeaza nebulizarea o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii, si efectueaza dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului.

1.3.3. Structuri de cazare

Totodata, Ordinul 1731/2020 prevede anumite recomandari privind functionarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare:

 • Fiecare membru al personalului hotelier trebuie sa respecte cu strictete masurile de baza pentru protejarea impotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mainilor, distantarea fizica, evitarea atingerii ochilor, nasului si a gurii.
 • Echipa de management trebuie sa dezvolte un plan de actiune, adaptat situatiei, si sa il puna in aplicare, in conformitate cu recomandarile autoritatilor locale si nationale de sanatate publica, avand ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficienta a cazurilor, si atenuarea impactului in randul clientilor si al personalului.
 • Planul de actiune trebuie sa cuprinda, in principal, urmatoarele:

(i) optimizarea comunicarii intre conducere si personal, pentru a predefini o politica de informare a oaspetilor, dar si pentru a furniza si obtine rapid informatii cu privire la incidentele care pot aparea in unitatea de cazare si pentru a cunoaste situatia in orice moment.

(ii) optimizarea comunicarii intre conducere si client, prin postere informative, pentru a creste impactul mesajelor-cheie in randul oaspetilor. De asemenea, personalul de la receptie trebuie sa fie suficient de bine informat cu privire la COVID-19 si sa asigure accesul la informatii oficiale, actualizate, cu privire la calatoriile catre si dinspre tarile sau zonele cu transmitere (COVID-19) prin consultarea periodica a site-ului Institutului National de Sanatate Publica (INSP) - www.insp.gov.ro. 

(iii) politica de ocupare a camerelor, privind persoanele insotitoare, in situatia in care exista un caz suspect de COVID-19 (conform definitiei de pe site-ul INSP).

(iv) in cadrul receptiei trebuie sa existe o trusa medicala care sa contina dezinfectant, masti, manusi, etc.

(v) promovarea masurilor de distantare sociala, curatarea mainilor si igiena respiratorie.

(vi) monitorizarea oaspetilor din unitate care pot fi bolnavi se va face cu respectarea reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal si a dreptului la viata privata si confidentialitate.

(vii) serviciile tehnice si de mentenanta asigurate, conform reglementarilor in vigoare (aprovizionare cu apa, ventilatie, iluminat etc.).

 • Masuri de restrictionare temporara a unor tipuri de activitati:

(i) Nu vor functiona intr-o prima etapa restaurantele, barurile, cafenelele si cofetariile din incinta hotelului. Servirea mesei se va face in regim room-service. Este preferabil sa se foloseasca tacamuri si vesela de unica folosinta.

(ii) Locurile de joaca special destinate copiilor vor fi inchise.

(iii) Locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscina interioara etc., din incinta hotelurilor, in aceasta prima etapa, raman inchise.

(iv) Spalarea si dezinfectia suprafetelor din camere si spatii comune se vor face mai frecvent decat de obicei, cu solutii dezinfectante pe baza de alcool sau clor, avizate conform legii. In cazul in care, in cadrul hotelului, in randul personalului sau oaspetilor apare un caz confirmat de COVID-19, se va contacta directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti pentru efectuarea anchetei epidemiologice si stabilirea masurilor care se impun.

(v) Folosirea lifturilor va fi facuta doar daca este strict necesar si numai de catre cel mult doua persoane odata, care vor purta masti de protectie in tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele doua persoane sa fie din aceeasi familie.

II. Alte masuri

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394, a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020 (OUG 70/2020) in vigoare din 15 mai 2020.

Printre cele mai importante aspecte reglementate de OUG 70/2020 regasim urmatoarele:

2.1 Referitor somajului tehnic

Referitor la decontarea somajului tehnic din bugetul de stat, OUG 70/2020 prevede ca acordarea indemnizatiilor se prelungeste si pentru perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta si 31 mai 2020, iar dupa aceasta data pot fi acordate doar in domeniile in care se vor mentine restrictiile.

OUG 70/2020 prevede ca sumele aferente indemnizatiei de somaj tehnic nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor.

De asemenea, OUG 70/2020 stabileste ca pentru o perioada de 30 de zile calculata de la finalul starii de urgenta se aplica aceeasi procedura, privind utilizarea postei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea si acordarea drepturilor aferente.

2.2  Restituirea sumelor aferente concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate

In conformitate cu prevederile OUG 70/2020, documentele care se depun pentru restituirea de catre casele de asigurari de sanatate a sumelor care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si documentele necesare preluarii in plata a concediilor medicale si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate, se pot transmite si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa-i contractati pe:

Andrei Albulescu 

Partner, Head of Employment

Telefon: +40 21 796 52 61

E-mail: AAlbulescu@saa.ro

sau

Anca Ulea 

Managing Associate

Telefon: +40 21 316 87 49

E-mail: AUlea@saa.ro

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2020. Toate drepturile rezervate.