Prima paginaArii de practicaProiecte & energieNoi arii de dezvoltare in industria electrica

Noi arii de dezvoltare in industria electrica

Un hub regional pentru producția de piese de schimb pentru mașinile electrice și tehnologiile SRE

Proiectanții preconizează că România va produce baterii, pompe de căldură, materiale pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, tehnologii pentru gestionarea rețelelor inteligente și consumul de energie, presupunând că România va deveni principalul utilizator regional al acestor tehnologii.

Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție și transfer

Rețelele inteligente permit controlul în timp real și comunicarea bidirecțională între producători și consumatori pentru a optimiza producția și consumul de energie. Interacțiunea dintre rețelele de electricitate, internet și rețelele de comunicații se va extinde și va duce la creșterea eficienței și flexibilității.  Noile tehnologii trebuie să asigure protecția datelor cu caracter personal și să sporească securitatea împotriva atacurilor cibernetice.

Promovarea vehiculelor electrice și hibride

Guvernul român sprijină dezvoltarea sistemului de taxare a piețelor de electromobilitate și eficiență energetică. România este bine poziționată pentru a produce vehicule electrice, unități de încărcare, baterii și componente.  

De exemplu, până în 2020 există un angajament pentru instalarea a 222 de stații de încărcare de 50kW (stații de încărcare rapidă) și 30 cu stații de încărcare ultra-rapide de până la 350 kW pe principalele coridoare de transport europene și trans-europene. 
Piața vehiculelor hibrid încărcabile și a vehiculelor electrice din România se află în faza incipientă, dar se dezvoltă rapid. BMW și-a dublat vânzările de vehicule exclusiv electrice a modelului BMW i3 între 2016 și 2017.

Acest angajament a fost asumat ca parte a celui mai mare grant FCE (Facilitatea “Conectarea Europei”) pentru vehiculele electrice și are ca scop creșterea interoperabilității în Europa de Vest și completarea rețelei conectate, în plus față de ULTRA E și FAST E (ce face legătura între Olanda, Belgia, Germania și Austria).

Partenerii NEXT E sunt E.On , MOL, PETROL (Slovenia și Croația), Hrvatska Elektroprivreda Croația, NISSAN și BMW.  

Diferitele proiecte de eficiență energetică pentru obiectivele private și publice noi și actuale reprezintă, de asemenea, un obiectiv strategic.

Experienta relevanta

·   ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) 
Am oferit consultanță juridică cu privire la concesiile din sectorul energiei electrice. Activitatea noastră a inclus elaborarea legislației secundare în sectorul energetic (electricitate și căldură, în special concesiuni și licențe), asistarea în procesul de selectare a personalului juridic pentru ANRE și organizarea de seminare pentru ANRE cu privire la aspectele juridice de interes.

·   E.ON GROUP  
Clientul a fost sfătuit de către avocații noștri cu privire la toate aspectele legate de distribuția și furnizarea de energie electrică și altele: 
Energia eoliană și alte proiecte de energie regenerabilă 
CHP (proiecte de cogenerare) 
Iluminatul public 
Proiecte energetice convenționale 
Energie Nucleară: Sprijin pe parcursul procedurii de licitație cu privire la centrala nucleară de la  Cernavodă 
Am colaborat cu reprezentanți ai BERD pentru România în probleme de interes major, precum cadrul de reglementare, relația cu cercurile politice, miniștri și oficiali guvernamentali în ceea ce privește politica tarifelor, (ne) plata datoriilor de stat și analizarea potențialului pentru viitoarele afaceri comune. 
Totodată, am oferit consultanță cu privire la problemele legate de proiectele de electromobilitate și eficiență energetică.

·   ACUE (Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie) 
Am asistat pe parcursul înființării și funcționării grupului "acțiune comună" menit să identifice obiective și strategii comune pentru companiile din sectorul petrolului și gazului.

·   Hidroelectrica 
Am oferit sprijin pentru lucrările de reabilitare a unităților hidroenergetice, la pregătirea IPO, la negocierile dintre statul român și guvernul sârb pentru clarificarea calendarului lucrărilor ce urmează a fi întreprinse de ambele părți asupra centralei hidroelectrice Porțile de Fier. Am consultat Hidroelectrica în relația cu autoritatea de reglementare în domeniul energiei (ANRE) care a căutat întreruperea imediată a operațiunilor de export de energie. Decizia Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, pronunțată de instanța de judecată, a fost dată împotriva reglementărilor din România și UE care guvernează piața comună și comerțul fără restricții. Astfel, Hidroelectrica a fost autorizată să înființeze entități comerciale în Ungaria și Serbia.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2022. Toate drepturile rezervate.