Prima paginaNoutatiInalta curte de casatie si justitie clarifica natura juridica a hotararilor consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal. consecinte cu privire la intrarea in vigoare a hotararilor de aprobare a planurilor urbanistice zonale si atacarea acestora in instanta

Inalta Curte de Casatie si Justitie clarifica natura juridica a hotararilor consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal. Consecinte cu privire la intrarea in vigoare a hotararilor de aprobare a planurilor urbanistice zonale si atacarea acestora in instanta

La data de 28 iunie 2021, Inalta Curte de Casatie si Justitie („ICCJ”) a admis un recurs in interesul legii, transand o problema de drept care a pus numeroase probleme de interpretare instantelor din Romania, respectiv:

Daca hotararea consiliului local („HCL”) de aprobare a unui plan urbanistic zonal („PUZ”) reprezinta un act administrativ cu caracter individual sau normativ?

Astfel, prin Decizia nr. 12 pronuntata in dosarul nr. 1133/1/2021 („Decizia”), ICCJ a stabilit ca „hotararea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezinta un act administrativ cu caracter normativ”.

Calificarea HCL prin care este aprobat un PUZ drept un act administrativ cu caracter normativ atrage in principal, urmatoarele consecinte:

→ Actele administrative normative intra in vigoare la data aducerii lor la cunostinta publica, pe cand actele administrative cu caracter individual devin obligatorii de la data comunicarii acestora persoanelor carora li se adreseaza.

→ Spre deosebire de actele administrative cu caracter individual, cele cu caracter normativ nu pot forma obiectul exceptiei de nelegalitate.

Anterior Deciziei, unele instante de judecata, calificand HCL de aprobare a PUZ ca fiind un act administrativ individual, au admis exceptii de nelegalitate cu privire la HCL de aprobare a PUZ. In consecinta, cererea principala din litigiul in care a fost invocata exceptia de nelegalitate a fost solutionata fara a tine seama de HCL a carei nelegalitate a fost constatata.

Dupa data la care efectele Deciziei vor deveni obligatorii, controlul judecatoresc al HCL de aprobare a PUZ se va putea exercita de catre instantele de contencios administrativ in cadrul actiunii in anulare, potrivit Legii Nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, iar o eventuala exceptie de nelegalitate cu privire la aceste hotarari nu va mai putea fi admisa de catre instantele judecatoresti.

→ Cu privire actele administrative cu caracter individual, Legea 554/2004 prevede un termen de 30 de zile de la data comunicarii actului in care trebuie introdusa plangerea prealabila, in timp ce in cazul actelor administrative cu caracter normativ plangerea prealabila poate fi introdusa oricand.

Cu toate acestea, avand in vederea ca Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul prevede un termen de prescriptie a dreptului de a ataca hotararile de aprobare a documentatiilor de urbanism (aplicabil inclusiv in cazul HCL de aprobare a PUZ) de 5 ani de la data aprobarii, regula privind posibilitatea atacarii actelor administrative normative oricand nu se aplica in acest caz. In consecinta, si plangerea prealabila impotriva HCL de aprobare a PUZ va trebui introdusa in interiorul termenului de 5 ani mentionat mai sus.

Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a fost motivata pana la acest moment, iar prevederile acesteia vor deveni obligatorii incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, la 15 zile de la motivare.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2021. Toate drepturile rezervate.